ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Głównym celem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 ze zm.) zwanej dalej „u.u.i.g.” jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie pewności oraz usprawnienie obrotu gospodarczego. Na jej podstawie prowadzony jest rejestr danych gromadzonych w BIG, który  stanowi kompleksowe narzędzie do mobilizowania zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów do zapłaty zaległych zobowiązań. Dla […]

Read More

Apache 2.0 to jedna z najbardziej popularnych wersji licencji rozpowszechnianych w internecie bibliotek. Każdy programista zanim doda do swojego projektu obcą bibliotekę musi się zastanowić, czy oby na pewno przyniesie mu to więcej korzyści niż strat. To opracowanie polskiej wersji Apache 2.0 pozwoli także na lepsze poznanie szczegółowych warunków licencyjnych Apache 2.0, które może się przydać tym, którzy w przyszłości chcą rozpowszechniać swoje własne biblioteki na bazie licencji Apache 2.0

Read More

Coraz częściej usługodawcy usług hostingowych spotykają się z propozycją od swoich klientów podpisania umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Problem ten nie dotyczy tylko hostingu, bowiem rozciąga się na wszystkie usługi cloud computing (SAS, IAS etc.). W tym artykule spróbuję w prosty i uporządkowany sposób przedstawić, czym jest umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, jakie ona rodzi obowiązki wobec usługodawcy oraz czy jest konieczne jej podpisanie.

Read More

Nowe prawo telekomunikacyjne wprowadziło obowiązek informowania w sposób jasny, zrozumiały, bezpośredni i łatwy użytkowników końcowych o zapisywanych na ich komputerach danych informatycznych. Jednak tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o ciasteczka, jakby niektórym się zdawało. Zapraszam do lektury.

Read More

Biblioteki udostępniane w Internecie na licencji GNU GPL nie zawsze muszą „zarażać wirusem”. Odstępstwem od tej zasady są uwzględnione w ramach licencji GPL wyjątki z ang. „exception”. Klasycznym przykładem takiego wyjątku licencji GPL jest po prostu LGPL.

Read More

Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy.

Read More

Kontrowersyjny wyrok wskazujący, że ani zbiór funkcji programu komputerowego, ani język programowania a także format plików danych używanych w programach komputerowych w celu korzystania z pewnych jego funkcji nie są formą wyrażenia tego programu (ciekawy związek przyczynowo-skutkowy). W związku z tym nie podlegają one ochronie przyznanej programom komputerowym na podstawie dyrektywy Rady 91/250/EWG (obecnie jest to dyrektywa 2009/24/WE).

Read More

Ważny wyrok TS UE w sprawie ściągniętego oprogramowania z internetu i możliwości jego dalszej odsprzedaży. Na podstawie tego wyroku w internecie zawrzało, że od teraz będzie można odsprzedawać gry komputerowe w necie (wyczerpanie prawa). Bardzo ciekawy wyrok, polecam lekturze.

Read More

Bazy danych / w sprawie ochrony prawnej baz danych / – Trybunał uznał, że dane wpisane do bazy danych i nakłady na nie poniesione nie podlegają ochronie jaka przysługuje samej bazie.

Read More